לא ניתן להפעיל הליכי גבייה מנהליים כנגד חוב ישן מדי

עת”מ 1578/08 אדוט שמואל נ. עירית בת ים

בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב (כבוד השופט דוד רוזן), הורה לעירית בת ים להפסיק נקיטת הליכים מנהליים לגביית חובות ארנונה משנת 1985 בגינם הוציאה העיריה דרישות לתשלום חוב ב 1991, אך החלה במהלכים לגבייתו רק בשנת 2004. למרות שבית המשפט דחה את טענות הנתבעים אודות אי קבלת הודעות על החוב וכן את טענת ההתיישנות, קבע בית המשפט, כי לנוכח הזמן הרב שחלף ממועד החוב הנטען ועד למועד נקיטת ההליכים, הרי שנקיטתם הייתה בלתי סבירה ולפיכך הורה להפסיקם. לגבי טענת ההתיישנות נקבע, כי לא ניתן להעלותה כנגד נקיטת הליכים מנהליים, אלא כהגנה מתביעה אזרחית בלבד.

לקריאת פסק הדין