לא ניתן לתבוע תביעת השבה נגד תאגיד מבלי לצרף את רשות המים

תא (ב”ש) 28288-07-12 פרץ בוני הנגב-אחים פרץ בע”מ נ’ עיריית אשדוד

האחריות להתקנת הכללים לחישוב והטלת היטלי פיתוח על ידי תאגידי מים הינה של רשות המים ועל כן לא נת=יתן לתבוע תאגיד בשל גביית היטלים מבלי לצרף את רשות המים. ביהמ”ש הורה על סילוק הסף של התביעה נגד התאגיד בשל אי צירוף רשות המים כנתבעת בהליך, שהינו פגם היורד לשורשם של דברים.