לא תידחה תביעה להשבת היטלים שנגבו ביתר כל עוד מדובר באירוע נמשך

ת.א.(ת”א) 2242/06 (בשא4151/09) חיות טוביאס –קרדוב יזום והשקעות בע”מ נ’ עיריית גבעת שמואל

בית המשפט דחה תביעה לסילוק על הסף כנגד תביעה להשבת כספי היטלי פיתוח שהתובעת טוענת שנגבו ביתר. נדחתה טענת התיישנות בשל כך שמדובר באירוע מתמשך, שאף לגרסת הנתבעת טרם הסתיים, שכן טרם התגבשה עילת התביעה במלואה. נדחתה גם טענת השיהוי בהגשת התביעה לאור פניותיה הרבות של התובעת לקבלת מסמכים ונתונים נוספים בנוגע לחיובים במהלך השנים, המוכיחים כי התובעת לא ויתרה על זכויותיה.

לקריאת פסק הדין