לועדת הערר לביוב סמכות ייחודית לדון בחיובים שעילתם נולדה בתקופה שטרם הקמת התאגיד גם אם נשלחו לאחר מכן

ת.א. (חיפה) 42118-11-11 עיריית קריית-אתא נ’ קהילת ציון אמריקאית (בפירוק).

בימ”ש השלום בחיפה, קיבל בקשה של עיריית קריית-אתא לסלק על הסף תביעת השבה שהוגשה נגדה בקשר להיטל ביוב מחמת חוסר סמכות עניינית. עילת התביעה נוצרה במועד שלפני הקמתו של תאגיד המים בקריית-אתא, ולכן נפסק כי הסמכות לדון בה נתונה באופן בלעדי לוועדת הערר לענייני ביוב מכוח סעיף 12 לחוק תאגידי מים וביוב.