לועדת ערר לביוב אין סמכות להאריך את המועד מעבר לתקופה של 60 ימים הקבועים בחוק

וע (ת”א) 151/09 ג’י ישראל מרכזים מסחריים בע”מ נ’ עיריית תל אביב-יפו

ועדת ערר ביוב תל אביב,הורתה למחוק חלקים מהערר שהוגשו מעבר ל-60 הימים הקבועים בחוק הביוב. נדחו טענות העוררת כי יש לראות את כל שלבי הבניה ודרישות התשלום כמכלול אחד, וכי המועד להגשת ערר בגין כולן מתחיל להימנות מיום קבלת הדרישה האחרונה.

 

דרג את העמוד