לועדת ערר לביוב אין סמכות להאריך את המועד מעבר לתקופה של 60 ימים הקבועים בחוק

וע (ת”א) 151/09 ג’י ישראל מרכזים מסחריים בע”מ נ’ עיריית תל אביב-יפו

ועדת ערר ביוב תל אביב,הורתה למחוק חלקים מהערר שהוגשו מעבר ל-60 הימים הקבועים בחוק הביוב. נדחו טענות העוררת כי יש לראות את כל שלבי הבניה ודרישות התשלום כמכלול אחד, וכי המועד להגשת ערר בגין כולן מתחיל להימנות מיום קבלת הדרישה האחרונה.