למרות שהסיווג החוקי לבית אריזה לביצים הינו סיווג מסחרי ולא סיווג חקלאי, בית המשפט אישר לחייב לפי סיווג חקלאי מטעמי אפליה לעומת בתי אריזה אחרים.

עת”מ 1184/03 יאיר שיווק נ. עירית חדרה,

בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה קבע שבית אריזה למיון ואריזת ביצים הממוקם על קרקע חקלאית יסווג , כעיקרון, כנכס המשמש למסחר שכן הפן החקלאי של הפעילות, מסתיים עם איסוף הביצים על ידי המגדלים ומסירתם לבית האריזה. מכאן ואילך, מדובר בפעילות מסחרית של רכישת ושיווק תוצרת חקלאית. למרות האמור הותיר בית המשפט את החיוב לפי הסיווג החקלאי על כנו, כל עוד לא שונה חיוב הארנונה של 3 בתי אריזה אחרים שחויבו גם הם בטעות על פי שימוש חקלאי.

 

לקריאת פסק הדין