לרשות מקומית אין סמכות להטיל היטלי פיתוח במקום שלא נשאה בעלויות להתקנת התשתיות

ת.א (עפולה) 2813/03  א. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע”מ נ’ עיריית מגדל העמק 

התקבלה תביעה להשבת היטלי פיתוח שנגבו בגין עבודות שהעירייה לא הצליחה להוכיח שהיא ביצעה בעצמה.

לקריאת פסק הדין