מדידות לצרכי ארנונה לא מחייבות רשיון של “מודד מוסמך”

עת”מ 19488-02-10 שקלרש נ’ מועצה מקומית סביון ואח’,

נדחתה עתירתם של העותרים כנגד המועצה המקומית סביון אשר שכרה את שירותי חברת מידות ושירותים מוניציפאליים בע”מ (על מנת לבצע “סקר נכסים” שעניינו מדידות שטחי הנכסים שבתחומה לצורך עדכון חיובי הארנונה. נקבע כי אין להחיל את הדרישות הקבועות בפקודת המדידות וניתן לבצע ולהסתמך על המדידות על אף שלא נערכו על ידי מודד מוסמך, בפרט בנסיבות העתירה בהם עבודה המודדים נערכה תחת פיקוח של מודד מוסמך.

לקריאת פסק הדין