מהו “בית ספר ציבורי” לצורך פטור מארנונה

ערר (י-ם) 142/07 נ’ מנהל ארנונה בעירית ירושלים).

בנסיבות בהן צו הארנונה לא פירש מהו בית ספר ציבורי, ומשברור כי אין המדובר באותה הגדרה המובאת בסעיף בפקודת הפיטורין, הרי שהעוררת בהחלט עומדת בהגדרת הצו של בית ספר ציבורי, ויש לסווגה ולחייבה בהתאם לכך (