מחזיקה בלעדית בשטחים הטכניים של הנכס, תחויב בארנונה אף שאיננה “חברת ניהול”

עת”מ 258-07 חירון מסחר והשקעות בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עיריית ת”א,

המערערת הנה חברה בעלת נכסי מקרקעין העוסקת בהשכרתם לשוכרים שונים; ערערה על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה אשר קבעה, כי המערערת החזיקה בשטחים הטכניים, תחזקה אותם ונתנה לשוכרים השונים בבניין שירותים הקשורים למתקנים המצויים באותם שטחים. המערערת, לפי קביעת הוועדה, החזיקה בלעדית בשטחים הטכניים ועשתה בהם שימוש, ולפיכך אין לראות בהם שטחים משותפים. מנגד, טענה המערערת, כי היא בעלת הנכס אך כל שטחיו מושכרים, והיא אינה מחזיקה בשטחים המשותפים, ובכלל זה בשטחים הטכניים. בית המשפט לעניינים מנהליים בת”א (מפי כבוד השופטת שרה ברוש) בחן את נסיבות המקרה והחליט לדחות את הערעור; בית המשפט קבע כי המבחן הוא השימוש שנעשה בפועל בשטחים הטכניים בבניין. המערערת משתמשת בשטחים הטכניים כדי לבצע את פעולות התחזוקה והניהול של הבניין, למרות שאינה מכנה עצמה כ”חברת ניהול”. על-פי ההלכה הקיימת, גם מי שאינו עושה שימוש בפועל בנכס, עדיין נחשב ל”מחזיק”, והשטח המוחזק יחויב בגין ארנונה .

לקריאת פסק הדין