מסילת רכבת, כבישי הגישה והרציפים פטורים מהיטל ביוב כ”רחוב”

עמנ (ת”א) 261/07  עיריית הרצליה נ’ רכבת ישראל בע”מ

נקבע כי שטחי המסילה והקרקע שלצדדיו פטורים מהיטל ביוב בשל היותם “רחוב”. מבנה התחנה, על כל חלקיו, אינו נכלל בהגדרת רחוב, ולפיכך חייבבהיטל ביוב. כבישי הגישה לתחנה מהווים רחוב, בשל העובדה כי הינם פתוחים לכלל הציבור, והוא הנהנה מהם וכך גם הרציפים שהם “מתקנים לצורך מסילת ברזל” ו.

לקריאת פסק הדין