מספרות בתל אביב יסווגו כבתי מלאכה

עמ”נ 144/07 חברת מישל מרסיה בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עת”א

בית המשפט השתית את קביעתו בעיקר על ידי השוואה לעסקים דומים וביניהם: סנדלריות, מתפרות ומעבדות המסווגים כבתי מלאכה. בית המשפט קבע, כי עסקים אילו: דומים באופים למספרות. משסווגו: סנדלריות, מתפרות לתיקון בגדים ומעבדות לתיקון מחשבים כ”בתי מלאכה לייצור”, על אף שאין הם מייצרים דבר, יש לסווג באותו אופן מספרות הנושאות, כאמור, אופי פעילות דומה, קרי כ”בית מלאכה לייצור”. בית המשפט דחה את טענות מנהל הארנונה, כי במספרה מוכרים אף מוצרים וכי מדובר בשירות אישי ללקוח ספציפי; וקבע, כי כך הדבר אף בכל אחד מסוגי העסקים שמנה. בסנדלריה מוכרים משחות ושרוכי נעליים במתפרה: כפתורים ואביזרי לבוש משניים; וכך אף לעניין השירות האישי הניתן על ידי החייט או הסנדלר.

לקריאת פסק הדין