מעמדה של טענת “איני מחזיק”

מעמדה של טענת “איני מחזיק”

טענת “איני מחזיק בנכס” הינה טענה בעלת מעמד מיוחד ולכן יש לאפשר להעלותה בבית המשפט ולא רק אם מדובר בטענות עקרוניות או בעלות חשיבות כללית. יש להקל לגביה את החלת הכלל הנוגע לסעיף 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל”ו-1976 המתיר להעלות רק טענות השגה בבית משפט.

לקריאת פסק הדין