מעשה בית דין והשתק פלוגתא בהגשת עררים מידי שנה

עמ”נ 41787-10-12 רשת משחקיות פעלטון בע”מ נ’ מנהלת הארנונה בעיריית רמת-גן

במסגרת ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר לארנונה עתרה העירייה לסילוק הערעור על הסף בטענה למעשה בית דין והשתק פלוגתא לאור החלטות קודמות של ועדת הערר לגבי הנכס. .טענת “מעשה בית דין” נדחתה לאור הכלל שכל שנת מס עומדת בפני עצמה. בית המשפט סוקר את התנאים להחלת “השתק פלוגתא וקובע שבמקרה שם לא ניתן להחיל את הכלל של השתק פלוגתא לאור הטענות השונות בערר לעומת שנים קודמות. בית המשפט מתייחס להיקף התערבות ביהמ”ש בהחלטות ועדת הערר.

לקריאת פסק הדין