מפעילת הרכבת הקלה אינה מהווה “מחזיק מטעם המדינה” לצורך חיוב בארנונה.

עמ”נ 297/07 מנהל הארנונה של עיריית תל-אביב נ’ נ.ת.ע נתיבי תחבורה עירוניים בע”מ

בית המשפט לעניינים מנהליים בת”א (מפי כב’ השופטת אסתר קובו) הפך את החלטת ועדת הערר שקבעה שחברת נ.ת.ע הינה “מחיזק מטעם הממשלה” הפטורה מארנונה. נסיבות התיק נסקרו לאור הלכת “מקורות” ונקבע כי המשיבה איננה בגדר “מחזיק מטעם הממשלה”; פעילות החברה הינה פעילות שיכולה היתה להיעשות ונעשית במקרים אחרים על ידי גופים פרטיים מסחריים הממומנים על ידי המדינה ואין לראות בה כמחזיקה מטעם המדינה בנסיבות אלה.