משלוחי מכתבי התראה ואכיפה עוצרים את מירוץ תקופת ההתיישנות לעניין הליכי גבייה מנהליים

 עת”מ (נצ’) 97/08 גור בן ציון, עו”ד נ’ מ.מ כפר תבור

משלוחי מכתבי התראה ואכיפה עוצרים את מירוץ תקופת ההתיישנות לעניין הליכי גבייה מנהליים. בית המשפט דחה את העתירה גם מטעמים של שיהוי מיום ההתנגדות לתשלום החוב ועד להגשת העתירה.

לקריאת פסק הדין