מתי יתיר בית המשפט העלאת טענת “איני מחזיק” על דרך של תקיפה עקיפה

תאמ (ת”א) 49818-05-13 אוסמה זייתונה נ’ עיריית תל אביב יפו)

היתר להעלאת טענת “איני מחזיק” בפני בית המשפט, הגם שהותר ה בחוק הערר, יש ליישם בזהירות ובדקדקנות על מנת לעודד בראש ובראשונה פנייה לועדות ערר בדרך של תקיפה ישירה

לקריאת פסק הדין