נאסר תיקון סיווג של נכס, שנעשה בטעות, שמכוח דיני ההקפאה.

עת”מ (תא) 1176/02 פריץ קומפניס ישראל טי. בע”מ נ’ מנהל הארנונה המועצה האזורית,

בית המשפט הסתמך על הלכת “שיקרצ’י” וקבע שלא ניתן לתקן טעות בסיווג הנכס בנסיבות העתירה ללא אישור שרעי הפנים והאוצר אחרת יחשב הדבר כחריגה מ”חוקי ההקפאה”. יצוין כי בית המשפט דחה את טענת השיהוי של המועצה היות  שבין הצדדים התנהל הליך שנמשך זמן רב מאד לפני ועדת הערר. ושאלת הסמכות העניינית של ועדת הערר לא היתה ברורה הן לצדדים והן לועדת הערר

לקריאת פסק הדין