נדחה ערעור של תושבים שנדרשו לשלם היטל ביוב לאחר ששילמו דמי פיתוח כחלק מתוכנית ההרחבה של המושב

עמנ (מרכז) 19942-04-13 שלמה נצר ואח’ נ’ מועצה אזורית דרום השרון

נדחה ערעור בגין חיוב היטל ביוב תושבים ששילמו בעבר דמי פיתוח במסגרת הרחבת המושב. ב נקבע כי לא נסתרה חזקת התקינות של תחשיב המועצה, לפיו התושבים זכאים להנחה של 30% מעלות הקמת הביוב עבור מימון מערכת הביוב הזמנית ששירתה את ההרחבה.

לקריאת פסק הדין