נדחו טענות לעושק וכפייה בהסכם פיתוח עם המועצה

עת”מ (חי) 1391/03 עופרה בונשטיין ואח’ נ’ המועצה המקומית בנימינה

טענות לעושק וכפייה בהסכם למימון עלויות פיתוח נדחו על ידי בית המשפט.נקבע כי המועצה הייתה זכאית להתנות מתן היתרי בניה בתשלום מלוא הוצאות הפתוח והעותרים היו מעונינים בבניה באופן מיידי ולא רצו להמתין עד שימצא התקציב לפתוח השטח; מכל מקום נקבע, כי הפניה לבית המשפט נעשתה לאחר זמן רב מתום האילוץ הנטען ולא בזמן סביר. טענה לפיה עלות העבודות הייתה גבוהה מזו עליה סוכם מראש, נדחתה גם היא לאור לשון כתב התחייבות עליו חתמו העותרים. בעניין זה מתח בית המשפט ביקורת על המועצה שלא שיתפה בהחלטות לגבי סטנדרט העבודות (הגבוה) את העותרים ולפיכך, לא חייבה אותם בהוצאות העתירה, למרות שנדחתה.

לקריאת פסק הדין