נדחו טענות לפטור מהשבה של “גלגול” ופגיעה בתקציב בתביעה להשבת אגרות חיבור בעקבות הלכת ע”א 3888/99

ת.א (ת”א) 49024/04  צרפתי צבי בע”מ נ’ עיריית מודיעין

הוגשה תביעה להשבת אגרת חיבור מיםלאור פסק הדין בענין ע”א 3888/99 ולאור העובדה שמשב”ש ביצעה את עבודות החיבור. העירייה ביקשה להתגונן בטענות נוספות שלא נטענו בבית המשפט העליון וכן בטענת פטור מהשבה בטענה הידועה כטענת הגלגול וכן בטענה לפגיעה חמורה בתקציב הרשות וביכולתה לספק שירותים לתושבים; בית המשפט קבע כי העירייה מושתקת מלהעלות טענות שלא הועלו בהליך בעליון וכן שלא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח את טענות ההגנה מעבר לכך, שקיים ספק אם בכלל ניתן להעלות את טענת הגלגול.

לקריאת פסק הדין