נדחתה בקשה לאישור תובענה כייצוגית בעילה של הטעיית שרי הפנים והאוצר באישור שינוי בצו הארנונה.

ת”צ 9090-01-12 עץ הדעת נגרות בע”מ נ’ עיריית אשדוד

הוגשה בקשה לאישור תובענה כייצוגית התוקפת את השינויים שנעשו בצו הארנונה באמצע שנות התשעים לגבי ההגדרה ל”קרקע תפוסה”. השינויים קיבלו, לכאורה, את אישורם של שרי הפנים והאוצר ונטען כי מדובר בביטול פטורים שניתנו ולא בשינוי שיטת מדידה. בית המשפט לא אישר את הבקשה בסוברו שסיכוייה להתקבל קלושים. בית המשפט התרשם שמדובר בביטול פטור שאושר על ידי השרים כדין וממילא גם לבית המשפט אין סמכות לבטל את אישור השרים והסיכוי שייענה לבקשה לביטול האישור בתקיפה עקיפה הינם קלושים. לקריאת ההחלטה