נדחתה בקשה לפטור מארנונה מוסדות להשכלה על תיכונית של רשת “אורט”

עת”מ (י-ם) 1242/09 אורט ישראל נ’ הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים

בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים (כב’ השופטת מוסיה ארד), דחה את העתירה לקבלת פטור מארנונה בגין שלוש מכללות ללימוד על תיכוני טכנולוגי אשר מפעילה אורט בירושלים.
לטענת העותרת יש לפרש את המושג “מוסד חינוך” בצורה רחבה אשר תאפשר מתן פטור מארנונה גם להן. כמו כן נטען, כי הלימודים במכללות לעתודאים (י”ג-י”ד) מהווים המשך ישיר ללימודי התיכון, הואיל והם מתבצעים בהוראת אותם מורים ותוך שימוש באותן תשתיות. מכאן ניתן ללמוד מסעיף 5ג(ה)(3) לפקודת הפיטורין כי הפטור הקבוע בסעיף 4(א)(IV)(א) כולל מוסדות נוספים ולא רק מוסדות לתלמידים עד גיל 18.
בית המשפט קבע על סמך פסיקה של בית המשפט העליון, כי המונח “מוסד חינוך” אינו כולל מוסדות שעיקרם השכלה גבוהה והשכלה מקצועית גבוהה ולפיכך, פטור מארנונה יינתן רק מקום בו מצביע מבקש הפטור על הוראת חוק ברורה המורה על כך.
לפיכך, נקבע כי מכללות העוסקות בחינוך על תיכוני, אינן באות בגדר הפטור מארנונה הקבוע בפקודת הפיטורין.

לקריאת פסק הדין