נדחתה בקשה של עירית חולון לסלק על הסף תביעת השבה של תשלומי ארנונה

ע”א   2020/05 עירית חולון נ. טלקור ספקי כוח בע”מ ,

חברת טלקור החזיקה בחולון נכס בין השנים 1992-1997 ובשנת 2003 הגישה תביעה להשבת כספי ארנונה שנגבו ממנה לטענתה ביתר, עקב טעות של העירייה בסיווג הנכס; העירייה טענה לחוסר סמכות של בית המשפט מאחר והתובעת לא הגישה השגה  למנהל הארנונה; בית המשפט השלום בפניו הוגשה התובענה דחה את טענת חוסר הסמכות והעירייה ערערה על כך לבית המשפט המחוזי בתל אביב (בהרכב כב’ השופטים גרסטל, שנלר, שילה); גם במקרה זה לא צלחה דרכה של העירייה ונקבע,  כי כתב התביעה כולל טענות של רשלנות ואפליה ואינו מתייחס רק לנושאים טכניים המצויים בסמכותו הייחודית של מנהל הארנונה, וכי טרם הכרעה, יש לקבוע ממצאים בשאלות כגון האפשרויות שעמדו בפני האזרח להגיש השגה והיקף אחריותה של העירייה לגביית היתר.

לקריאת פסק הדין