נדחתה בקשת רשות ערעור על ההחלטה לא לחייב בארנונה שטחי בטחון של קווי מים

ברמ 2969/13 מנהלת הארנונה של עיריית יבנה נ’ מקורות חב’ המים בע”מ 

אושררה ההלכה שנקבעה בענין חברת חשמל נ’ עיריית גבעת שמואל שם נקבע ששטחי הביטחון של קווי מים אינם מהווים ‘קרקע תפוסה’ לצורך חיובי ארנונה. נקבע, כי פעולות אבטחה ותחזוקה מזדמנות שמבוצעות בשטח, כמו גם המגבלות התכנוניות החלות בפרוזדור, אינן מספיקות להחשיב את הנישום כ”מחזיק” בגיןשטחים אלה.