נדחתה על הסף תובענה למתן סעד הצהרתי הכופרת בתחום השיפוט של המועצה בנימוק שזה עילה להשגה וערר

הפ (מ”א) 40/12 רשות שדות התעופה נ’ מועצה אזורית בקעת הירדן

ביהמ”ש סילק את התביעה על הסף וקבע כי השאלה האם הנכס מצוי בשטח השיפוט של המועצה או לאו הינה ענין עובדתי שיש לבררו תחילה בדרך של השגה וערר. יש ליתן פרשנות מרחיבה לעילות ההשגה שוועדות הערר מוסמכות לדון בהן. משלא הגישה רשות שדות התעופה השגה, נדחתה התביעה על הסף.