נדחתה עתירה התוקפת את התעריף לאולמות שמחות בירושלים

עת”מ 52775-01-13 ש.ח.מ.ן החזקות בע”מ ואח’ נ’ עירית ירושלים).

נדחתה עתירה המבקשת לתקוף את סבירות התעריף לאולמות אירועים בירושלים. כמו כן, נדחתה טענת האפליה מול אולמות אירועים בבתי מלון. נדחתה גם הטענה לפגמים בהליך קבלת ההחלטות במועצת העיר.

לקריאת פסק הדין