נדחתה עתירה לביטול סיווגים בצו הארנונה בטענה לאפליה

עת”מ (נצ’) 49-10 הוליס תעשיות בע”מ נ’ מועצה אזורית עמק יזרעאל

ביהמ”ש קבע כי קביעת שיעורי ארנונה שונים, לסוגי נישומים שונים, אינה מהווה כשלעצמה, אפליה. עקרון החלוקה לסוגי נכסים שונים שעליהם חלים תעריפים שונים, נשמר בגבולות המזעריים והמרביים המותרים, מקום שמותרת קביעה נפרדת של ארנונה, מותרת גם העלאה וקביעת תוספת בנפרד, ובלבד שאלה נעשו במסגרת הדין ומשיקולים ענייניים, ולא מתוך רצון להעדיף סקטור אחד על פני האחר מטעמים בלתי ראויים.

לקריאת פסק הדין