נדחתה תביעה להשבה על אף הפגם המהותי שנפל בהעדר אישור התעריף במוסדות החוקיים של הרשות המקומית

עא (ת”א) 2604/02 אחים שאקי בע”מ נ’ עיריית הרצליה

רשות מקומית שגבתה ארנונה ללא קבלת החלטה מסודרת במועצה כנדרש בדין לא תחוייב בהשבת הסכומים שנגבו ביתר על אף הפגם שמעין פרוצדוראלי שנפל בהתנהלותה, בפרט לאור השיהוי של העותרים והנזק האדיר העלול להגרם לרשות כתוצאה מן ההשבה.

לקריאת פסק הדין