נדחתה תביעה להשבה של תשלומי ארנונה ביתר למרות שנבעה כתוצאה משינוי סיווג בחריגה מחוקי ההקפאה.

ת.א. (חי) 813/04  מילגד בע”מ נ. מועצה אזורים מטה אשר,

נדחתה תביעה להשבת ארנונה ששולמה ביתר על אף קביעה פוזיטיבית שהסיווג בצו אינו חוקי בהיותו מנוגד לחקיקת ההקפאה. בית המשפט קבע כי הוא מוסמך לדון בתביעה ההשבה ואף קבע, כי סיווג “יתרת קרקע תפוסה” שהוסף לצו בשנת 1987/8 נעשה בניגוד לדיני ההקפאה בהיעדר אישור שרים (לפיכך פסק, כי  שינוי  נוסף בסיווג זה שנעשה בשנת 1990 גם הוא אינו חוקי בשל אי חוקיות הסיווג ה”מקורי”); למרות זאת, דחה בית המשפט את תביעת ההשבה, בשל הסתמכותה של הנתבעת על צווי הארנונה שלה במשך תקופה של 16 שנה. טענות אחרות של התובעת נדחו לרבות טענת אי השימוש (מחוסר הוכחה) ,וכן טענת ה”רחוב”, מן הטעם שהנהנית העיקרית משטחי מעברים וכבישים פנימיים היא התובעת, למרות שגם אחרים משתמשים בהם. טענה נוספת של אפליה בשיעורי הארנונה בין אזורים שונים במועצה נדחתה אף היא, בשל כך כי התובעת ויתרה על חקירתו של שמאי מטעם המועצה שטען בחוות דעתו, כי הפרשי התעריפים מבוססים על שווי קרקע שונה בין האזורים השונים.

לקריאת פסק הדין