נדחתה תביעה להשבת היטלים בטענה לחיוב כפל בשל מימון עבודות תשתית במועד רכישת המגרש

ת”א 2207-01 גל ורד נכסים ואחזקות בע”מ נ’ עיריית אשקלון

נדחתה תביעה להשבת היטל פיתוח מפעל מים, היטלי תיעול ואגרת חיבור למפעל מים בטענה לחיובי כפל בשל תשלום אותם היטלים לחברה הכלכלית במועד רכישת המגרש. הטענות לגבי החיוב ברכיב היטל פיתוח מפעל המים, נדחו בהיבט הראייתי בשל כשלונה של התובעת להוכיח את אופי וטיב העבודות שביצעה העירייה בעניין פיתוח מפעל מים, והטענה לכפילות עם העבודות שביצעה החברה הכלכלית. הטענות לגבי אגרת החיבור למפעל מים קנדחו בנימוק שתשלום אגרת חיבור מפעל מים לא נועד לממן את עלות התקנת מד המים, אלא להשתתף בהוצאות העירייה בפיתוח תשתית המים העירונית, כאשר מועד החיוב הוא מועד ביצוע האקט הפיזי של ההתחברות באמצעות התקנת מד המים, והתובעת לא עמדה בנטל הראיה להראות כי חויבה בכפל.

לקריאת פסק הדין