נדחתה תביעה להשבת היטל סלילה, בעיקר מהנימוק שנחתם בין הצדדים הסכם עובר לתשלום ההיטל

ת”א  1197/03 אולשביצקי פישר חברה לבניה בע”מ נ. עירית חיפה

טענות להשבת היטל סלילה נדחו מנימוקים שונים, בין היתר, לאור הסכם הפשרה שנחתם בין העירייה לנישום המאיין את טענותיו המאוחרות.

לקריאת פסק הדין