נדחתה תביעה להשבת היטל פיתוח בטענות של אילוץ וכפייה

ת.א. 2766/00 ברודנו ואח’נ’ עיריית תל אביב, לקריאת פסק הדין במלואו, ראה  אתר הרשות השופטת, פורסם  ביום 15/8/06

נדחתה תביעה להשבת היטלי פיתוח בטענה לאילוץ וכפייה, מעבר לכך שלא הוכח אילוץ או כפיייה פורטו נימוקים נוספים, כגון, שחלף זמן רב ממועד האילוץ הנטען, העירייה שינתה מצבה לרעה, במשך תקופה ארוכה היזם לא הודיע על ביטול של ההסכם ונהנה מהקדמת האפשרות לקבל היתר בנכס.

לקריאת פסק הדין