נטל ההוכחה על העירייה שנכס הינו בר חיוב בארנונה לראשונה

עמ”נ 29825-10-11 גלגלי הפלדה 6 בע”מ נ’ מנהל הארנונה עיריית הרצליה

“לפני חיובו בארנונה לראשונה של נכס מוטל על העירייה “נטל הראיה” להוכיח כי הבנייה אכן הושלמה, והנכס הפך מאדמת בנין למבנה בר חיוב בארנונה.

לקריאת פסק הדין