נישום רשאי להגיש תביעת השבה בגין חיוב יתר בארנונה שנבע מטעות בשטח הנכס וזאת על אף שלא הוגשו השגות ועררים בזמן אמת וזאת מכוח הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט

ת”ק 14736-04-10 נחום נ’ עיריית חיפה

תביעה השבה שהוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות בחיפה לחייב את עיריית חיפה להשיב לתובע חיוב יתר של ארנונה אשר גבתה ממנו על סמך מדידה שגויה. בית המשפט דחה את טענת העירייה לחוסר סמכות עניינית, מאחר והעניין נתון לסמכותה העניינית של ועדת הערר בענייני ארנונה, וקבע כי אין באי הגשת הערר משום מחסום דיוני בפני הגשת תביעת ההשבה לבית המשפט.  בית המשפט קיבל את התביעה, וזאת על סמך הודאת העירייה כי התובע שילם ארנונה ביתר על-פי שטח שהינו גדול משטח דירתו בפועל, וקבע כי במקרה זה יש להורות על השבת הכספים, וזאת מבלי שהתובע יידרש להוכיח רשלנות של העירייה ומבלי שיצטרך להצביע על סוגיה בעלת אופי עקרוני או חשיבות ציבורית העולה מן המקרה. בית המשפט עיגן את זכות ההשבה בעקרונות מדיני עשיית עושר ולא במשפט.

לקריאת פסק הדין