ניתוח ההלכה שנכס ריק יחוייב לפי הייעד התכנוני וגבולות הגיוניים ביישומה

עמנ (ת”א) 255/07 השקעות כדאיות בע”מ נ’ עיריית הרצליה

דיון בשאלת התעריף הנכון והראוי לחיובו של נכס ריק בארנונה. בפסיקה נקבע כי ניתן לחייב נכס על פי ייעודו התכנוני ואפשרויות השימוש בו. בית המשפט קובע כי יש לעשות שימוש בהלכות אלו בצורה מושכלת והגיונית בגבולות הטעם הטוב ומתוך שקלול אפשרויות השימוש שנעשו בעבר וסביר שייעשו בעתיד.

לקריאת פסק הדין