ניתן לאכוף על רשות מקומית לקיים התחייבויות על אף שלא נעשו בהתאם לכללים הקבועים בפקודת העיריות מנימוקים של שיקולי צדק.

עת”מ 2030/07 סעד יעקב נ’ עיריית אור יהודה

התנהגות חסרת תום הלב של רשות מקומית מקימים בסיס לקבל טענות המבוססים על שיקולי צדק במסגרתם ניתן לאכוף על העירייה לקיים התחייבות קודמת לפטור מארנונה; פסק הדין הינו חלק ממערך פסיקה שהחל בהילכת “בית הרכב” – לפיהם יש בדרישת תום הלב ושיקולי צדק כדי לרפא פגמים פרצדוראלים שנפלו בהסדרים והתחייבויות שהרשות צד להם;

לקריאת פסק הדין