ניתן לדרוש ערבון בהליך של ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לארנונה

ברמ 2498/14 המרכז לאקונומיה בישראל בע”מ נ’ עיריית רחובות (מנהל הארנונה וועדת ערר לארנונה

בית המשפט העליון אישר דרישה להפקד ערבון להבטחת הוצאות המשיבה בערעור מנהלי נגד החלטת ועדת הערר לארנונה. נקבע כי גובה הפקדון צריך להקבע בהתאם לאופיו של הטריבונל המינהלי, רמתו המשפטיות ומומחיותו.     לקריאת ההחלטה