ניתן לחייב ארנונה בגין בריכה על כל שנת המס למרות העדר השימוש בחורף

(עמ”נ 34145-10-13 ב”ה פול קלאב בע”מ נ’ עיריית באר שבע).

ניתן לחייב ארנונה על בריכה בגין כל שנת המס על אף העדר השימוש בחודשי החורף

לקריאת פסק הדין