ניתן לחייב בארנונה שטחי חניונים פתוחים, כולל מעברים, מדרכות וצמחיה ב”קרקע תפוסה”

עמנ (חי) 335/06 קלאב מרקט רשתות שיווק בע”מ נ’ מנהלת הארנונה של עיריית חדרה

בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה ( כב’ ס. הנשיא גריל) דחה את ערעורה של חברת קלאב מרקט וקבע, כי ניתן לחייבה (ע”פ חלקה היחסי)  בארנונה, בגין שטח החניון הפתוח הצמוד למתחם הקניות, על כל מרכיביו; כלומר, נוסף על שטחי החניה, גם כבישים, מעברים, מדרכות וצמחיה נחשבים כחלק מהחניון, ומהווים “קרקע תפוסה”.

לקריאת פסק הדין