ניתן לתת פטור ע”פ סעיף 330 לנכס בשיפוץ יזום, אך נטל ההוכחה על המבקש, ועליו לבקש הפטור ב”זמן אמת”

עמנ(ת”א) 312/07 טימרסט ניהול בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עיריית הרצליה

בית המשפט לעניינים מנהליים בת”א (כב’ הש’ רות רונן) קבע, כי הפטור ע”פ סעיף 330 לפקודת העיריות חל אף על נכס בזמן שיפוצו, גם אם מדובר בשיפוץ יזום. יש לבחון האם עבודות השיפוץ נחוצות על מנת להשמיש את הנכס, ולבחון את מהות, עלות ומשך תקופת השיפוץ. עוד נקבע, כי על המבקש לבקש הפטור ב”זמן אמת”, בעת ביצוע השיפוץ, ולא בדיעבד; ועליו להגיש חוות דעת מקצועית המפרטת את עבודות השיפוץ והיקפן.

לקריאת פסק הדין