נכסים ריקים לפני הריסה חייבים בארנונה טרם גידור החלקה

עת”מ (ת”א) 127/08 מפעלי תחנות בע”מ נ’ מנהלת הארנונה בעיריית ראשל”צ

נדחתה עתירה לבטל חיובי ארנונה בגין נכסים ריקים שעמדו ללא שימוש עקב תכנון של חבתר התחנה המרכזית להרוס את המתחם ולבנות חדש תחתיוץ נקבע כי הגבלת הפטור לנכס ריק ל – 6 חודשים כאמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) הינה סבירה, וכי  חנויות שפונו במצב תקין, והן טרם נהרסו ולא ניזוקו אף שהייתה כוונה כאמור אינן זוכות לפטור לנכס הרוס.

לקריאת פסק הדין