נכס יסווג לפי השימוש העיקרי ולא יפוצל לסיווגי משנה

עמ”נ 15927-06-12 מנהל הארנונה של עיריית פתח תקוה. נ’ אי.אם.סי קומפיוטר סטורג’ סיסטם 

נקבע, כי כאשר עיקר השימוש והמהות של הנכס היא ‘תעשייה’, אז יש לסווג את כל הנכס לפי השימוש העיקרי, ואין לפצלו לסיווגי משנה, כגון משרדים וכיו”ב.

לקריאת פסק הדין