נכס ללא טופס 4 ושלא משתמשים בו אינו בר חיוב בארנונה

עת”מ (י-ם) 21623-02-11 דורה זילברמן נ’ המועצה האזורית מטה יהודה

נקבע כי נכס שלא ניתן לו טופס אישור איכלוס (טופס 4) הוא נכס הנכלל בגדר נכס שאינו ראוי לשימוש בשל המניעה התכנונית להשתמש בנכס. כל עוד לא נשה בפועל שימוש בנכס יראו נכס זה כנכס פטור מארנונה.

לקריאת פסק הדין