נערכה אבחנה בין מחסנים במפלס החנות (שיסווגו כמו החנות) למחסנים במפלס המרתף שיסווגו כמחסנים.

עמ”נ 247/05 מנהל הארנונה של עירית גבעתיים נ. קו אופ הריבוע הכחול, 

בית המשפט ערך אבחנה בין מחסנים המצויים בקומת הקרקע למחסנים המצויים בקומת המרתף. נקבע, כי מחסנים המצויים בקומת הקרקע במפלס החנות יסווגו כ”מרכול” ואילו מחסנים המצויים בקומת המרתף יסווגו “כמחסנים” . לעניין המחסנים המצויים במפלס החנות, נקבע כי יש להקיש למקרה בו פסק בית המשפט העליון כי המחסנים בהיפר שוק טבריה (עע”מ 10826/03 ), יחויבו על פי התעריף ההעיקרי לחנות בשל קיומה של זיקה קרובה והדוקה בינם לבין החנות. בעניין המחסנים במפלס המרתף, נקבע, כי אלו מחסנים נפרדים מהחנות, הנגישות של סחורות מהם לחנות אינה גבוהה כמו במחסנים שבמפלס החנות וספק, אם הם חיוניים לשירות תכלית המכירה של החנות – לפיכך, יש לחייבם בנפרד מהחנות כ”מחסנים”. בעניין השטחים ה”טכניים” רמפות מעליות וכד’ נקבע, כי הם יסווגו על פי סיווגו של הנכס העיקרי שכן הם טפלים לו. כן דחה בית המשפט מחמת חוסר סמכות עניינית, טענות בעניין אי חוקיות צו הארנונה מחמת חריגה מחוקי ההקפאה, שכן טענות כגון דא אינן בסמכות ועדת הערר לענייני ארנונה, לפיכך, גם לא בסמכות בית המשפט, בשיבתו כערכאת ערעור על החלטות ועדת הערר.

לקריאת פסק הדין