נקבעה חובה להציג אישור העדר חובות לעירייה לצורך רישום משכנתא

בג”צ 7009/04 עירית הרצליה נגד היועץ המשפטי לממשלה

בפסק דין מפורט ותקדימי נקבע כי לצורך רישום משכנתא נדרש להציג אישור העדר חובות מהעירייה. בית המשפט קובע לעניין עדיפות הנשייה כי חוב לרשות מקומית נמצא באותה דרגה של עדיפות כמו משכנתא רשומה ולכן יש לפרוע את החוב על מנת לממש שעבוד הרובץ על הנכס .

לקריאת פסק הדין