נקבע כי מכבסות בירושלים יחוייבו לפי התעריך לסיווג “שירותים ומסחר” ולא לפי התעריף ל”בית מלאכה”

עת”מ 1330/09 אליהו זהר נ’ עיריית ירושלים

נקבע כי בשאלות של סבירות ניתנת לרשות המקומית שיקול דעת רחב בקביעת הסיווגים כל עוד לא בוצעה חריגה מחקיקת ההקפאה אלא אם לוקה הצו בחוסר סבירות קיצוני, נקבע כי “מכבסות” גם מרכזיות יש לסווג כ”שירותים ולא כ”מלאכה”.

לקריאת פסק הדין