סיווגו של בית קירור לצורכי ארנונה כמחסן שיווק או כתעשייה

עמ”נ 46324-10-12 שטראוס שיווק בע”מ נ’ מנהל הארנונה בעיריית פתח-תקווה

ערעור מנהלי לסיווג מחסני קירור של חברה לייצור מזון לפי סיווג “תעשייה” ולא “מחסני שיווק” נדחה. נקבע שהנכס בפועל אינו משמש לתעשייה כלשהי: אין פעילות ייצור, ולא מתבצעת פעולה המשביחה את ערך המוצרים. פעולות הליקוט, המיון והאריזה, ככל שאכן מבוצעות כאלה, נועדו להכין את המוצרים המוגמרים להפצתם, והגיונם של הדברים מחייב לראות בפעולות אלו כראשיתו של שלב השיווק וההפצה של המוצרים ולא את שלב הסיום בייצורם. בית המשפט לא איפשר העלאת טענות חדשות בשלב הערעור שלא הועלו בפני ועדת הערר.

לקריאת פסק הדין