סיווג בית ספר תיכון פרטי כבית ספר ציבורי

ברמ 7813/13 מנהל הארנונה – עיריית ירושלים נ’ תיכון תל אביב

לא נמצא מקום להתערב בקביעה לפיה יש לסווג את הנכס, שבו פועל הסניף הירושלמי של “תיכון תל אביב”, כ”בית ספר ציבורי” ולא כ”משרדים, שירותים ומסחר”