סיווג מתחם חניה חופשי שהמדינה משלמת עבורו על פי הסכם זכיון ייחשב כחניון בתשלום ולא כקרקע תפוסה

עמ”נ 23668-01-13 שפיר נתיב מהיר בע”מ נ’ מנהל הארנונה של המועצה האזורית עמק לוד נקבע שמתחם החניה בכניסה למחלף שפירים, הינו “חניונים”, ולא “קרקע תפוסה לשטח מצופה אספלט” כטענת העוררת. נקבע כי למרות שציבור המשתמשים במתחם אינו נדרש לשלם בגין החניה יש להתחשב בתשלום שמעבירה המדינה למערערת בגין חניית כלי רכב, בהתאם לחוזה הזיכיון אשר ייחשב בגדר “תשלום” לפי מבחן השכל הישר. גם תשלום חלקי, כגון, תשלום בעד חניה המתבצע רק בחלק משעות היממה, ייחשב לעניין הארנונה כ”תשלום”.

לקריאת פסק הדין